Opcje przeglądania
Producent
Kolekcja
Cena
  • od
    do
Nowość

Do Ciebie Matko! Modlitwy pielgrzyma do Matki Bożej Licheńskiej - Ks. Janusz Kumala MIC

Do Ciebie Matko! Modlitwy pielgrzyma do Matki Bożej Licheńskiej - Ks. Janusz Kumala MIC
Do Ciebie Matko! Modlitwy pielgrzyma do Matki Bożej Licheńskiej - Ks. Janusz Kumala MIC

Modlitwy tu zebrane mają służyć pomocą licheńskim pielgrzymom, aby owocnie przeżyli swoje spotkanie z Matką Bożą Bolesną w Jej Sanktuarium. Nie tylko, by powierzali Jej swoje sprawy dnia codziennego, lecz wraz z Nią przeszli swoją drogę nawrócenia i uzdrowienia relacji z Jezusem, przybliżyli się do Niego i jeszcze bardziej do Niego przylgnęli. To ufna, modlitewna prośba do Matki Bożej, by wraz z nami poszła drogą pielgrzymiego życia.

Cena: 3,99 zł

Droga do nieba. Duchowe wskazania św. Jana Marii Vianneya - Ks. Janusz Kumala MIC

Droga do nieba. Duchowe wskazania św. Jana Marii Vianneya -  Ks. Janusz Kumala MIC
Droga do nieba. Duchowe wskazania św. Jana Marii Vianneya - Ks. Janusz Kumala MIC

Wybór myśli Proboszcza z Ars, ułożone tematycznie w 31 rozdziałach, to zachęta, by przez ten świat kroczyć cierpliwie i wytrwale drogą do nieba, aby uwierzyć Miłości (p. 2), słuchać słowa Bożego (p. 6), trwać w Bożej obecności (p. 9), nigdy nie tracić nadziei (p. 13), pomagać bliźnim (p.15), troszczyć się o świętość (p. 26), wznosić oczy ku niebu (p. 30). Tematyka tej niewielkiej w rozmiarach książeczki związana jest z najważniejszymi elementami życia duchowego uczniów Chrystusa.

Cena: 11,90 zł

Droga Krzyżowa z Proboszczem z Ars św. Janem Marią Vianneyem - Ks. Janusz Kumala MIC

Droga Krzyżowa z Proboszczem z Ars św. Janem Marią Vianneyem -  Ks. Janusz Kumala MIC
Droga Krzyżowa z Proboszczem z Ars św. Janem Marią Vianneyem - Ks. Janusz Kumala MIC

Od dzieciństwa droga życia świętego Proboszcza z Ars była drogą krzyżową, drogą cierpienia, umartwień i pokuty, dlatego często powtarzał: "Od czasu, jak staliśmy się dziećmi Bożymi, wzięliśmy krzyż na ramiona i on nas nie opuści aż do śmierci. Idziemy do niebieskiej ojczyzny drogą usłaną krzyżami i troskami". Kontemplacja krzyża w oparciu o homilie i kazania św. Jana Marii Vianneya pomoże nam zgłębić mądrość krzyża, umiłować krzyż i w nim odnaleźć umocnienie.

Cena: 4,99 zł

Godzinki o Matce Bożej Pokoju - Kazimierz Chrostowski MIC

Godzinki o Matce Bożej Pokoju -  Kazimierz Chrostowski MIC
Godzinki o Matce Bożej Pokoju - Kazimierz Chrostowski MIC

Godzinki o Matce Bożej Pokoju są modlitwą, która pozwala nam dziękować Bogu za dar Maryi jako Niepokalanej Matki Pokoju, Tej, która zrodziła Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa. Wyrażamy w nich też naszą cześć dla Matki Pokoju, która jest dla nas wzorem życia w pokoju i nieustanną inspiracją, aby troszczyć się o pokój w sercu i w świecie.

Cena: 3,95 zł

Litanie i suplikacje do Matki Bożej Licheńskiej - Ks. Janusz Kumala MIC

Litanie i suplikacje do Matki Bożej Licheńskiej -  Ks. Janusz Kumala MIC
Litanie i suplikacje do Matki Bożej Licheńskiej - Ks. Janusz Kumala MIC

Zebrane w jednej małej broszurce modlitwy, które w chwilach cierpienia i troski o życie własne, rodziny czy losy Narodu, kiedy brakuje własnych słów, mogą pomóc nam wołać do Matki Bożej Licheńskiej: módl się za nami i uproś nam i naszej Ojczyźnie potrzebne łaski. Czasami tak niewiele w modlitwie potrzeba, wystarczy krótka litania czy suplikacja, by ukoić zbolałe serce i zawierzyć Tej, która przeszła ze swym Synem drogę boleści, zawierzyć Królowej Polski, Matce Bolesnej, Patronce Rodzin z problemem alkoholowym, zawierzyć słowami bł. Jana Pawła II: "Czuwaj, Matko Syna Bożego, nad nami" (s. 4)

Cena: 3,95 zł

Maryja - Matka życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia - Ks. Janusz Kumala MIC

Maryja - Matka życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia - Ks. Janusz Kumala MIC
Maryja - Matka życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia - Ks. Janusz Kumala MIC

Publikacja ta jest owocem sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu dnia 21-22 XI 2008 r. Podejmuje refleksję nad misterium Maryi, Matki Życia, ukazanym w świetle Biblii (ks. M. Rosik, Biblijna ikona Maryi Służebnicy Życia), Tradycji (ks. M. Gilski, Maryja, Matka życia w przepowiadaniu Ojców Kościoła), liturgii (S. Koperek CR, Maryja Matka życia w celebracjach liturgicznych Wschodu i Zachodu) i ikonografii (Z. Bator, Maryja i misterium życia w chrześcijańskiej ikonografii) oraz jest inspiracją do ożywienia życia duchowego i pobożności maryjnej świadków i obrońców życia (J. Bolewski SJ, Misterium Niepokalanej ikoną życia w Chrystusie; M. Waluś, Maryja wzorem przyjęcia i troski o życie; ks. J. Królikowski, Maryja w walce dobra ze złem; ks. R. Rogowski, Maryja - Patronka godnej śmierci).

Cena: 26,50 zł

Maryja Wychowawczyni w Kościele domowym - Ks. Janusz Kumala MIC

Maryja Wychowawczyni w Kościele domowym - Ks. Janusz Kumala MIC
Maryja Wychowawczyni w Kościele domowym - Ks. Janusz Kumala MIC

Pozycja ta jest bogatą w formę i treść kontemplacją obecności Maryi w rodzinie chrześcijańskiej. Autor, zmagając się z problematyką współczesnych zagrożeń małżeństwa, rodziny, wychowania, wskazuje, że droga ku szczęśliwemu życiu rodzinnemu wiedzie poprzez przyjęcie Maryi do domu jako Matki, Wychowawczyni, Nauczycielki, Opiekunki życia. Rodziny powinny tak jak Maryja i z Maryją: żyć, kochać - miłością piękną, czystą, solidarną, pozostawać wiernymi, wzrastać w świętości, mówić Bogu ?tak? w każdej chwili dnia: modląc się, świętując, pracując, zmagając się z trudnościami i szarościami codzienności - tak jak Maryja. Książka ta nie jest do poczytania, lecz wprowadza w rzeczywistość medytacji, modlitwy i skłania do refleksji nad własnym życiem, do postawienia sobie pytania: jaka jest moja rodzina?

Cena: 18,90 zł

Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej - Ks. Janusz Kumala MIC

Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej - Ks. Janusz Kumala MIC
Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej - Ks. Janusz Kumala MIC

Publikacja ta jest owocem refleksji uczestników sympozjum mariologicznego, które 15 XI 2008 r. zorganizowało Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu, nad listem Kongregacji Wychowania Katolickiego Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej oraz nad dokumentami Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej z 8 grudnia 2000 r. i 8 grudnia 2001 r.

Cena: 26,50 zł

Modlitewnik maryjny bł. Jana Pawła II - Ks. Janusz Kumala MIC

Modlitewnik maryjny bł. Jana Pawła II - Ks. Janusz Kumala MIC
Modlitewnik maryjny bł. Jana Pawła II - Ks. Janusz Kumala MIC

Papież Jan Paweł II prosi: "Niechaj pokorna Dziewica z Nazaretu, która
przed dwoma tysiącami lat dała światu Słowo Wcielone, prowadzi ludzkość
nowego milenium ku Temu, który jest światłością prawdziwą oświecającą
każdego człowieka". Prezentowany modlitewnik zawiera modlitwy i
refleksje maryjne bł. Jana Pawła II przeznaczone na każdy dzień
tygodnia, które mają służyć nam pomocą w podążaniu drogami świętości
wraz z Maryją.

Cena: 10,00 zł

Naśladować Chrystusa z Maryją - Danuta Mastalska

Naśladować Chrystusa z Maryją - Danuta Mastalska
Naśladować Chrystusa z Maryją - Danuta Mastalska

Książka ta ukazuje nam piękną prawdę o Maryi Matce Kościoła, która pragnie dla dzieci tego Kościoła nie tylko być Matką sprawującą opiekę, lecz także być Nauczycielką, Wychowawczynią. Tak jak każde dziecko wpatruje się w osobę matki i stara się ją we wszystkim naśladować, tak i każdy chrześcijanin wpatrujący się w oblicze Maryi, może stać się jak Ona: święty, posłuszny, wierny Chrystusowi - i "mimo że nie jesteśmy w stanie dorównać w świętości ani Bogu, ani Najświętszej ze świętych, mamy się na Nich wzorować". I tę prawdę chce pokazać nam Autorka, że "skoro chcemy, by Maryja była naszą Matką, starajmy się być rzeczywiście Jej dziećmi" i pozwólmy, by nas wychowywała.

Cena: 15,90 zł

Nowenna chorych do bł. Jana Pawła II - Ks. Janusz Kumala MIC

Nowenna chorych do bł. Jana Pawła II - Ks. Janusz Kumala MIC
Nowenna chorych do bł. Jana Pawła II - Ks. Janusz Kumala MIC

"W naszych bolesnych doświadczeniach szukamy wsparcia przede wszystkim u Boga, ale też u bliskich, przyjaciół i świętych. Wśród nich jest również bł. Jan Paweł II, papież cierpienia, który szczególnie w czasie ostatnich miesięcy życia uczył nas, jak z godnością przyjmować chorobę, cierpienie i samą śmierć?" (Autor) Dziewięć dni nowenny to duchowa wędrówka z bł. Janem Pawłem II drogami naszego cierpienia, byśmy nie tylko z wiarą i ufnością dźwigali krzyż choroby, lecz by stał się on dla nas "źródłem zbawienia, życia i zmartwychwstania, dla samego chorego i dla innych, dla całej ludzkości" (bł. Jan Paweł II).

Cena: 4,99 zł

Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej - Ks. Janusz Kumala MIC

Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej -  Ks. Janusz Kumala MIC
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej - Ks. Janusz Kumala MIC

Niniejsza nowenna to rozpisane na dziewięć dni modlitwy, które są swoistym dialogiem z Maryją, Przewodniczką po drodze wiary. Stanowią one modlitewne źródło dziękczynienia, nawrócenia i są wołaniem o łaski potrzebne w codziennym kroczeniu drogami wiary, o świętą codzienność, cierpliwość w przeciwnościach, piękną miłość i wierność.

Cena: 3,99 zł

Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej o uproszenie łaski podjęcia leczenia przez alkoholika - Ks. Janusz Kumala MIC

Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej o uproszenie łaski podjęcia leczenia przez alkoholika - Ks. Janusz Kumala MIC
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej o uproszenie łaski podjęcia leczenia przez alkoholika - Ks. Janusz Kumala MIC

Komu powierzyć ból i cierpienie związane z alkoholizmem jak nie Tej, która jest najlepszą Lekarką - Matce Bożej Licheńskiej. Proponowana dziewięciodniowa nowenna, jak i litania do Patronki rodzin z problemem alkoholowym to skuteczna terapia duszy, która połączona z sakramentem pokuty, codzienną Mszą św. i Komunią pomoże nam odzyskać pokój serca i poprowadzi nas i powierzonego w modlitwie alkoholika na słoneczne drogi trzeźwości i wolności.

Cena: 2,99 zł

Nowenna do św. Anny o dar potomstwa - Ks. Janusz Kumala MIC

Nowenna do św. Anny o dar potomstwa - Ks. Janusz Kumala MIC
Nowenna do św. Anny o dar potomstwa - Ks. Janusz Kumala MIC

Święta Anna, matka Maryi i babka Jezusa, jest przede wszystkim patronką małżeństw, matek, kobiet oczekujących dziecka i kobiet rodzących. Ona wraz z mężem Joachimem doświadczyli braku potomstwa i dopiero po 20 latach modlitw i pokuty Bóg obdarzył ich tym wielkim darem łaskawości, którym były narodziny Maryi. Dlatego tak wiele małżeństw właśnie ją w sposób szczególny prosi o orędownictwo i opiekę. Przykład jej życia jest dla nich wzorem wytrwałej modlitwy i zawierzenia Bogu.

Cena: 4,90 zł

Obraz szczęścia rodzinnego. Licheński modlitewnik rodzinny

Obraz szczęścia rodzinnego. Licheński modlitewnik rodzinny
Obraz szczęścia rodzinnego. Licheński modlitewnik rodzinny

Modlitewnik ten został przygotowany dla wszystkich, którzy pragną przyjąć do swojego domu Matkę Bożą Licheńską w cudownym wizerunku i przed Jej oblicze zanosić do Boga modlitwy w wielorakich intencjach.

Cena: 10,00 zł

Odnaleźć drogę pokoju - Maria Nowakowska

Odnaleźć drogę pokoju - Maria Nowakowska
Odnaleźć drogę pokoju - Maria Nowakowska

"Każdy z nas ma swoją szczęśliwą drogę życia, drogę miłości i pokoju, wystarczy tylko odrobina odwagi, by tę drogę odnaleźć, i wytrwałości, by nią kroczyć" (ze Wstępu). Autorka w przystępny sposób pokazuje wszystkim, którzy poszukują drogi miłości i pokoju, że jest ona w zasięgu ręki, wystarczy tylko podnieść głowę z ufnością w Bożą Opatrzność i dostrzec drugiego człowieka, piękno świata i cudowną obecność Boga w świecie. Droga do pokoju to droga miłości, wiary i przebaczenia, wiedzie ona do Boga przez człowieka.

Cena: 12,90 zł

Różaniec i kontemplacja - Ks. Janusz Kumala MIC

Różaniec i kontemplacja - Ks. Janusz Kumala MIC
Różaniec i kontemplacja - Ks. Janusz Kumala MIC

Książka stanowi głęboki i kompetentny komentarz do listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae. Ukazuje starotestamentowe korzenie medytacji różańcowej (U. Szwarc), jej więź z lectio divina (ks. S. Haręzga), a także z medytacją przez Maryję (Maryja jako "Pamięć Kościoła") tajemnic Chrystusa, w którą to medytację włącza się różaniec (ks. W. Siwak). Wskazuje na różaniec jako metodę kontemplacji (A. Ruszała OCD) i drogę do modlitwy mistycznej (D. Mastalska). Zatrzymuje się również nad pytaniem o różaniec jako praktykę pobożną, mającą także cechy modlitwy liturgicznej (M. Pisarzak MIC). Książka zasługuje na szczególne polecenie pragnącym odkryć głębię różańca jako modlitwy kontemplacyjnej, czyli pozwalającej ze zdumieniem i miłością wpatrywać się w Oblicze Chrystusa razem z Maryją i na Jej wzór.

Cena: 15,90 zł

Różaniec z bł. Stanisławem Papczyńskim - Ks. Janusz Kumala MIC

Różaniec z bł. Stanisławem Papczyńskim - Ks. Janusz Kumala MIC
Różaniec z bł. Stanisławem Papczyńskim - Ks. Janusz Kumala MIC

Błogosławiony Stanisław, gorliwy czciciel Niepokalanego Poczęcia Maryi, uczy nas kontemplować Oblicze Chrystusa oczami i sercem Jego Matki, Maryi. Czynimy to, rozważając tajemnice różańcowe. Pomocą ma nam posłużyć owa niewielka formatem książeczka, a zawarte w niej rozważania pomogą nam przybliżyć się do Maryi, lepiej Ją poznać, bardziej umiłować i gorliwiej naśladować.

Cena: 3,99 zł

Różaniec ze św. Janem Marią Vianneyem - Ks. Janusz Kumala MIC

Różaniec ze św. Janem Marią Vianneyem - Ks. Janusz Kumala MIC
Różaniec ze św. Janem Marią Vianneyem - Ks. Janusz Kumala MIC

Piękne, płynące z głębokiej wiary, ufności i miłości Boga, rozważania 20 tajemnic różańcowych w oparciu o fragmenty kazań Proboszcza z Ars, które pobudzają do refleksji nad własną wiarą i życiem chrześcijańskim. W świetle słowa Bożego i myśli Świętego można rozważyć nie tylko tajemnice różańca, lecz także tajemnice naszego sumienia, a przede wszystkim rozbudzić tęsknotę serca za Niebem

Cena: 4,99 zł

Zło dobrem zwyciężaj. 365 myśli o życiu duchowym. Bł. Jerzy Matulewicz Odnowiciel Zgromadzenia - Ks. Janusz Kumala MIC

Zło dobrem zwyciężaj. 365 myśli o życiu duchowym. Bł. Jerzy Matulewicz Odnowiciel Zgromadzenia  - Ks. Janusz Kumala MIC
Zło dobrem zwyciężaj. 365 myśli o życiu duchowym. Bł. Jerzy Matulewicz Odnowiciel Zgromadzenia - Ks. Janusz Kumala MIC

Tomik, który zmieści się w kieszeni, by każdego dnia, przez 365 dni roku inspirować naszego ducha do owocnego życia chrześcijańskiego. Jest to tematycznie uporządkowany wybór najpiękniejszych fragmentów pism bł. Jerzego Matulewicza, które pozwalają odkryć najważniejsze aspekty autentycznego bycia chrześcijaninem. Pomogą odpowiedzieć na pytanie: jak żyć?
"Hasłem moim niech będzie: we wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić Ducha Bożego. Bóg i Jego chwała niech się stanie ośrodkiem całego mojego życia, osią, dokoła której mają się obracać wszystkie moje myśli, uczucia, pragnienia i czyny" (bł. J. Matulewicz).

Cena: 9,90 zł
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Menu
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Znajdziesz nas w Google+
Sklep internetowy Shoper.pl