Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Promocje
Różaniec z dopowiedzeniami - bp Jan Glapiak
Różaniec z dopowiedzeniami - bp Jan Glapiak

6,95 zł

Cena regularna: 9,00 zł

Najniższa cena: 9,00 zł
szt.
Indeks kandydata do Bierzmowania "Niech zstąpi Duch Twój - cykl roczny
Indeks kandydata do Bierzmowania "Niech zstąpi Duch Twój - cykl roczny

1,85 zł

Cena regularna: 2,40 zł

Najniższa cena: 1,99 zł
szt.
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej

19,90 zł

Cena regularna: 24,90 zł

Najniższa cena: 15,90 zł
szt.
Kardynał Stefan Wyszyński, Droga na ołtarze, życie, dzieło, świadectwa - Małgorzata Pabis, Izabela Kozłowska
Kardynał Stefan Wyszyński, Droga na ołtarze, życie, dzieło, świadectwa - Małgorzata Pabis, Izabela Kozłowska

22,90 zł

Cena regularna: 24,90 zł

Najniższa cena: 24,90 zł
szt.
Produkt dnia
Naklejki chrześcijańskie zestaw 10 sztuk mix różne wzory
Naklejki chrześcijańskie zestaw 10 sztuk mix różne wzory

4,90 zł

Cena regularna: 8,00 zł

Najniższa cena: 3,00 zł
szt.
Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego - ks. Piotr Jan Aernoudt
Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego - ks. Piotr Jan Aernoudt

27,90 zł

Cena regularna: 32,90 zł

Najniższa cena: 26,90 zł
szt.
Wpatrzeni w miłujące Serce Jezusa. 365 dni ze św. Józefem Pelczarem
Wpatrzeni w miłujące Serce Jezusa. 365 dni ze św. Józefem Pelczarem

28,90 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 39,90 zł
szt.
Ludzkie lęki jako wyzwanie. Perspektywa Eucharystyczna - Józef Augustyn SJ (konferencje na płycie MP3)
Ludzkie lęki jako wyzwanie. Perspektywa Eucharystyczna - Józef Augustyn SJ (konferencje na płycie MP3)

19,90 zł

Cena regularna: 24,90 zł

Najniższa cena: 21,90 zł
szt.
Producenci
Rozwój Mszy Świętej od Ostatniej Wieczerzy do dzisiaj

Jakkolwiek pobieżne ukazanie historii Eucharystii narażone jest na zarzut niepełności i powierzchowności, jednak warto przyjrzeć się jej zasadniczym etapom, aby wyodrębnić elementy pierwotne i podstawowe oraz jej bliski związek z życiem Kościoła.

Eucharystia nie jest rzeczywistością statyczną, lecz dynamiczną, nie archeologiczną, lecz żywą, jak ukazała ostatnia reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II. 

Historia celebracji eucharystycznej rozpoczyna się Ostatnią Wieczerzą Pana Jezusa, podczas której ustanowił on podstawową strukturę obrzędu i na kazał jego powtarzanie. Tak więc: wziął chleb, złożył dzięki w modlitwie, z której zapamiętane zostały słowa:

„To jest moje Ciało za was wydane...”,

połamał go i rozdzielił jako pokarm; tak samo wziął kielich z winem, złożył dzięki mówiąc:

„To jest moja Krew Nowego Przymierza...",

rozdzielił je jako napój; a na koniec powiedział:

„To czyńcie na moją pamiątkę".

Stąd też centralną częścią Wieczerzy Pańskiej ustanowiona przez Jezusa, jest ukazanie na stole chleba i wina (nasze ,,offertorium" czyli przyniesienie darów), Modlitwa Eucharystyczna, zawierająca w centrum formulę ustanowienia, nazywaną, konsekracją, łamanie chleba, Komunia z Jego Ciałem i Jego Krwią. Ta część nazywana jest dzisiaj „liturgią eucharystyczną".

Czynność obrzędowa upamiętniająca zmartwychwstałego Pana, pamiątka Jego śmierci i Zmartwychwstania, Wieczerza Zmartwychwstałego: tak była rozumiana i obchodzona przez wspólnotę chrześcijańską od samego początku, w niedzielę, w prywatnych domach (por. Dz 20, 7nn; 1 Kor 11, 17 nn). 

Wraz z przejściem ze środowiska judaistycznego do hellenistycznego akcentuje się modlitwę dziękczynną, nazywaną po grecku ,,Eucharystią" (nazwa ta została rozszerzona na całą celebrację, a później na poświęcane dary) oraz przygotowuje się odpowiedni formularz; organizuje się pierwszą część z lekturami biblijnymi, homilią, pieśniami i modlitwami (nasza „liturgia Słowa”), według schematu inspirowanego liturgią synagogalną.

Około roku 160 święty Justyn przekazuje nam pierwszy opis niedzielnej Eucharystii w Rzymie, zaś około roku 215 święty Hipolit przedstawia pierwszy tekst spisanej Modlitwy Eucharystycznej, który odpowiada, z pewnymi modyfikacjami, obecnej drugiej modlitwie eucharystycznej.

Te dwie części – liturgia Słowa i liturgia eucharystyczna, są dobrze określone i nie ulegają większym zmianom przez całe wieki. 

WI V wieku liturgia Mszy Świętej (to nowa nazwa, stosowana na Zachodzie) przeżywa znaczny rozwój, polegający na eksponowaniu jej uroczystego charakteru, na przepychu i wprowadzeniu pewnych nowych elementów.

Wokół dwóch centralnych części Wieczerzy Pańskiej pojawiają się różnice rytualne i językowe, w których główną rolę odgrywają ośrodki chrześcijaństwa jak: Aleksandria, Antiochia, Bizancjum, Mediolan, Rzym. W rycie rzymskim (który będzie dominował na całym Zachodzie tylko do około X wieku) przechodzi się od greki do łaciny, do ułożenia Modlitwy Eucharystycznej czyli kanonu rzymskiego (przetrwałego jako jedyny i w niezmienionej formie aż do roku 1968), do wprowadzenia Sanctus i Ojcze nasz. 

 

W wiekach V-VII uwypuklane są trzy momenty celebracji, którym towarzyszą śpiewy i które kończą się oracjami (kolekta, modlitwa ofiarowania i modlitwa Komunii Świętej): procesja wejścia, procesja z dar chleba i wina jak też innymi darami, procesja do Komunii Świętej. Na łamanie chleba wprowadzony zostanie śpiew Baranku Boży.

Pojawiają się pierwsze księgi liturgiczne: do lektur-lekcjonarze (wcześniej używane księgi Biblii), do modlitw - sakramentarze, do śpiewu - graduały.

Lud aktywnie uczestniczył we wszystkich fazach celebracji, w szczególności w procesji z darami Rzymska liturgia Mszy Świętej była już w znacznym stopniu ukształtowana jako czynność kościelna przybierająca różnorodne i bogate odmiany celebratywne. Ale już wkrótce zaczyna się upadek. 

W wiekach VII-IX, dzięki staraniom Karola Wielkiego, liturgia rzymska została przeszczepiona do Galii, gdzie wprowadzono modlitwy prywatne, wypowiadane po cichu przez kapłana podczas wejścia, składania darów i Komunii Świętej. Lud nie rozumie już łaciny i jego uczestnictwo wyraźnie słabnie, także w Komunii Świętej. Kapłan wszystko wykonuje sam, a z trzech wspomnianych przed chwilą ksiąg ułożona zostaje jedna, do wyłącznego użytku księdza, księga ta spełnia wszystkie funkcje: jest to księga mszalna, czyli Mszał.

Uwaga koncentruje się na konsekracji z rytem uniesienia hostii i kielicha, z odpowiednim przyklękaniem i znakami krzyża. Zanika Komunia Święta z kielicha, zaś zwykły chleb zostaje zastąpiony przaśnym, naszą „hostią", kładzioną już nie na ręce, lecz na język.

W 1014 roku, na prośbę cesarza Henryka II wchodzi nowy element: Credo, czyli Symbol nicejsko-konstantynopolitański, który ze Wschodu, poprzez Hiszpanię i Galię, dotarł do Niemiec. 

Słabnącemu coraz bardziej uczestnictwu ludu we Mszy Świętej i oddawaniu się przezeń własnym pobożnościom przeciwstawia się nadmierna wolność kapłana która prowadzi do prawdziwej anarchii liturgicznej.

Sobór Trydencki interweniuje, nakazując rewizję Mszału, który zostaje opublikowany w 1570 roku przez Piusa V i staje się obowiązującą normą dla całego Kościoła łacińskiego. Od tego czasu aż do końca XIX wieku nic nie uległo w nim zmianie, z wyjątkiem pewnych drobiazgów, takich jak Confiteor podczas Komunii Świętej czy modlitwy po Mszy Świętej wprowadzone przez Leona XIII. Dopiero Pius X, ponaglany przez ruch liturgiczny, przygotował w 1910 roku projekt reformy. Projekt ten został podjęty w 1948 roku przez Piusa XII i dopełniony przez Sobór Watykański II. 

Mszał Soboru Watykańskiego II, nazywany także Mszałem Pawła VI, analogicznie jak Mszał z Soboru Trydenckiego nosi imię świętego Piusa V, stanowi niezwykły zbiór tekstów, w którym spotykają się skarby przeszłości i nowe bogactwa teraźniejszości, aby zaspokoić słuszne pragnienia ludu Bożego; jest to niewyczerpana kopalnia, zdolna zaspokoić każdego dnia naszą wiarę wyrażaną w modlitwie. 

W stosunku do starego Mszału, dostrzec można ogromny rozwój i ubogacenie. 

Mamy tutaj na myśli dużą liczbę modlitw, nie wspominając już o bogatej zawartości doktrynalnej: od jednej Modlitwy Eucharystycznej (kanon rzymski) starego Mszału do czterech (a nawet dziesięciu w nowym wydaniu typicznym z 1984 roku), od piętnastu prefacji do ponad stu; liczba modlitw (kolekta, nad darami, po Komunii Świętej) wzrosła co najmniej o jedną trzecią, podobnie jak śpiewów i antyfon. A jeśli otworzyć lekcjonarz, to okaże się, że ilość lektur biblijnych wzrosła czterokrotnie w cyklu trzyletnim i że wprowadzone zostały najważniejsze wątki Starego Testamentu, co wcześniej nie miało miejsca. 

Pozostając wciąż na obszarze przepisów liturgicznych, wspomnieć należy o szerokim i zróżnicowanym zestawie formuł (od pozdrowień podczas aktu pokuty, modlitwy powszechnej ,która przedtem w ogóle nie istniała do możliwości udzielania Komunii Świetej pod dwiema postaciami czyli również z kielicha, a także o rycie koncelebry. 

Poziomem tego uczestnictwa ludu chrześcijańskie go we Mszy świętej mierzy się ogromną wartość duchowej reformy soborowej.

Uroczyste uznanie prawa do aktywnego i świadomego uczestnictwa wiernych w Eucharystii przyniosło następujące dwa ważne rezultaty: sprawowanie posług (lektora, akolity, kantora, komentatora itd.) oraz używanie języka ojczystego. Liturgia Mszy Świętej stała się na powrót wspólną czynnością ludu chrześcijańskiego, spełnianą przez całe zgromadzenie, któremu przewodniczy kapłan w imieniu Chrystusa.

Czyż kiedykolwiek można będzie zrezygnować z tego opatrznościowego zwycięstwa? To, że niektórzy je odrzucają, powinno nakłonić nas do zrozumienia, doceniania i kochania nowego Mszału, po przez uczestnictwo w liturgii z wiarą bardziej roztropną i bardziej żywą.

tekst pochodzi z książki "Gesty i słowa Mszy Świętej. Aby lepiej je rozumieć". Rinaldo Falsini, wydawnictwo Bratni Zew

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Znajdziesz nas w Google+
Sklep internetowy Shoper.pl